Public consultation on the National Broadband Plan

The Department of Communications, Climate Action and Environment is undertaking a public consultation on Strategic Environmental Assessment (SEA) and Appropriate Assessment (AA) of the National Broadband Plan – Intervention Strategy.  In addition the Department is consulting on the updates to its High Speed Broadband Map.  The consultation will open on 2nd January and will close on 2nd February 2018.

 

Click here https://www.dccae.gov.ie/en-ie/news-and-media/consultations/Pages/default.aspx if you wish to make a submission.

 

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaíocht Aeráide agus Comhshaoil ​​ag déanamh comhairliúcháin phoiblí maidir le Measúnú Straitéiseach Comhshaoil ​​(SEA) agus Measúnacht Chuí (AA) den Phlean Leathanbhanda Náisiúnta - Straitéis Idirghabhála. Ina theannta sin tá an Roinn i mbun comhairliúcháin maidir leis an nuashonrú dá Léarscáil Leathanbhanda Ardluais. Osclófar an comhairliúchán an 2 Eanáir agus dúnfaidh sé ar an 2 Feabhra 2018.

 

Cliceáil anseo https://www.dccae.gov.ie/en-ie/news-and-media/consultations/Pages/default.aspx más mian leat aighneacht a dhéanamh.